Siirry sisältöön

Valolinnan historia

Heinolan entinen reumasairaala on entisöity historiaa kunnioittaen Valolinnaksi. Asu tai majoitu Heinolassa Valolinnassa ja tutustu alueen kiehtovaan arkkitehtuuriin. 

Vuonna 2012 Carelogi Oy osti reumasairaalan alueen ja rakennukset. Nimi muutettiin hyvinvointi- ja osaamiskeskus Valolinnaksi. 

Kun asuntoa tai majoitusta Heinolassa etsivä asiakas saapuu Valolinnaan ja tarjoamiemme palveluiden piiriin, hän tuntee liittyvänsä osaksi jotain suurempaa, Valolinnan ainutlaatuista historiaa. Valolinna tarjoaa monipuolisia majoitusvaihtoehtoja historiallisissa puitteissa Heinolassa, ja alueen arkkitehtuurin historia on niin ikään hyvin kiinnostavaa ja kiehtovaa.

Suomen ensimmäinen reumasairaala Heinolassa

Suomen ensimmäinen reumaparantola toimi ensin Heinolan entisen kylpylän tiloissa vuosina 1946–1951. Tuolloin parantolan toimintaa tukemaan perustettiin vuonna 1946 Reumasäätiö, jonka osakkaiksi tulivat Suomen valtio, kansaneläkelaitos sekä useita eri järjestöjä ja laitoksia. 

Reumasäätiön tehtäväksi tuli tehostaa ja uudistaa parantolan toimintoja, ja näin päätettiin rakentaa Suomen ensimmäinen reumasairaala. Heinola valikoitui luontevasti sairaalan sijaintipaikaksi, sillä kaupungissa oli jo perinteitä reumasairauksien hoidosta ja Etelä-Suomen leuto ja verrattain vähäsateinen ilmasto soveltui hyvin potilaiden hoitoon.

Reumasairaalan arkkitehdiksi valittiin Martti Välikangas, joka on suunnitellut myös Helsingin Puu-Käpylän ja Olympiakylän alueet sekä useita rakennuksia Helsinkiin ja kotikaupunkiinsa Mikkeliin. Valmistuessaan Heinolan reumasairaalan alueeseen kuuluivat kymmenkerroksinen sairaalarakennus sekä viereinen asuntola. Nämä rakennukset valmistuivat vuonna 1951, ja myöhemmin valmistui muutama matalampi lisäsiipirakennus. Rantasaunan löylyissä viihtyivät niin sairaalan lääkärit ja hoitajat kuin myös potilaat. 

Valolinnan alue Heinolassa edustaakin näyttävällä tavalla suomalaisen arkkitehtuurin historiaa. Arkkitehtuurin tyylisuuntaukseltaan rakennukset edustavat funktionalismia.

Rakennuspaikka puistomaisessa ympäristössä

Heinolan reumasairaala rakennettiin Heinolan kaupungin koillispuolelle, Konniveteen kuuluvan Maitiaislahden pohjukasta nousevan harjanteen päälle. Tämä puistomainen ympäristö teki aikoinaan hyvää reumapotilaille, ja nykyään se palvelee kaikkia Valolinnan asukkaita vihreydellään ja valoisuudellaan. Valolinnassa luonto on lähellä ja maisemat yli Heinolan alueen ovat huikean kauniit. 

Ainutlaatuinen historia läsnä yhä 

Vanhat rakennukset on nyt remontoitu uusiokäyttöön seniorien asunnoiksi, yhteistiloiksi ja hotellihuoneiksi. Nykyinen hotellirakennus on entinen hoitajien ja lääkäreiden asuntola, sillä sairaalan toiminnan alkuvuosina henkilökunta asui päärakennuksen viereisessä rakennuksessa. 

Saneeraus- ja muutostyöt ovat jatkuvasti käynnissä Valolinnan alueella. Vuonna 2020 muutettiin entisen poliklinikan tilat ryhmäasunnoiksi, ja tiloista purettiin myös yksi lasten leikkaussalina aiemmin toiminut tila. Myös Hotelli Valon puolella on käynnissä muutostöitä. Osasta hotellihuoneita tehdään pienasuntoja, joita valmistuu yhteensä 60.

Näin muutetaan ja muokataan historiallisesti tärkeitä paikkoja uusiokäyttöön. Vuonna 2012 alkanut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos etenee, ja alue muuttuu historiaa kunnioittaen moderniksi monenlaisia asumismuotoja tukevaksi keskukseksi.

Sairaalalla uraauurtavia hoitoja

Heinolan reumasairaala oli aikanaan uusia hoitotapoja ja hoitopolkuja avannut laitos. Puhuttiin "Reuman hengestä", joka sairaalassa vallitsi. Työyhteisössä oli rento ja kannustava ilmapiiri, ja potilaat kokivat olevansa osa yhteisöä.  Ilmapiirin luomisen takana olivat johtava lääkäri Veikko Laine, kirurgi Kauko Vainio ja ylihoitaja Ester Salo. Työntekijöiden keskinäiset suhteet sekä hoitohenkilökunnan suhtautuminen potilaisiin saivat kiitosta niin talon sisällä kuin ulkopuoleltakin. 

Heinolan reumasairaala nousi toimintansa aikana maailmankuuluksi uusien hoitomuotojen kautta. "Reumalla" potilaiden oireita ei ainoastaan pyritty hoitamaan, vaan potilaita pyrittiin kuntouttaa. Uusia hoitomuotoja, esimerkiksi valohoitoa ja kylmähoitoa avantouinnin muodossa sekä liikuntaa reumapotilaiden kuntoutuksessa kokeiltiin. Potilaille järjestettiin myös yhteisöllisiä kursseja, esimerkiksi puutöitä, ompelua ja askartelua.

Sairaala vastaanotti myös säännöllisesti vieraita ulkomailta – esimerkiksi vierailevia lääkäreitä kävi Heinolassa oppia ammentamassa. Samoin "Reuman" lääkärit ja hoitajat vierailivat ulkomailla potilashoidon uusia tuulia tutkimassa. Potilaiden hoidossa huomioitiin myös asiantuntijoiden mielipiteitä lääketieteen ulkopuolelta. Mukana potilasarvioinneissa oli muun muassa urheilu- ja liikunta-alan asiantuntijoita sekä sosiaalityöntekijöitä. Sairaalalla oli myös oma kirjasto, jossa lääkärit pystyivät tutustumaan uusimpiin kansainvälisiin lääketieteellisiin julkaisuihin. Potilasosastoilla kiersi kirjastovaunu, jotta vuodepotilaatkin saivat mielekästä lukemista toipumisaikanaan. 

Tärkeät arvot historiasta

Tärkein "Reuman" historian anti, joka on mukana Valolinnan toiminnassa nyt, on sairaalassa vallinnut tasa-arvon ja keskinäisen kunnioittamisen arvopohja. Potilailla oli "Reumalla" myös sanavaltaa ja he olivat aktiivisia sairaalan yhteisön jäseniä. Nämä arvot on tuotu reumasairaalan historiasta keskeiseksi osaksi Valolinnan arvoja, ja ne vaikuttavat Valolinnan kaikessa toiminnassa nykyään. Valolinnassa on turvallista asua, ja turvallisuuden tunne syntyy teknisistä turvajärjestelmistä, kiinteistöhuollon 24/7 pavelusta ja nimenomaan muista ihmisistä ympärillä sekä tasa-arvon ja kunnioituksen ilmapiiristä.

Valolinnassa on kautta rakennuksen olemassaolon asuttu yhteisöllisesti. Valolinnan nykyiset asukkaat liittyvät näin osaksi alueen tarinaa – ja saavat halutessaan ja tarpeen mukaan hyvää hoivaa. Yhteisöllinen asuminen lisää viihtyvyyttä, ja puistomainen ympäristö tarjoaa päivittäin ulkoilumahdollisuuksia keskellä kaunista luontoa.